หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์
เกียรติบัตรแข่งขันคณิตศาสตร์
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

23 กุมภาพันธ์ 2561
 การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นม.1และม.4
  17 กุมภาพันธ์ 2561ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 11  ตุลาคม  2560
 การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2560
 11  ตุลาคม  2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
19 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ปี 2560 ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 กรกฎาคม 2560

 วันที่และกำหนดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวการศึกษา


 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/mathskn/home/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-4.png
https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/mathskn/home/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97-4.png
https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/mathskn/home/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%99-4.png
https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/mathskn/home/%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%93-4.png

https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/mathskn/home/1-01.png

https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/mathskn/home/2-01.png


คำคม