แบลส ปาสกาล (Blaise Pascal)

แบลส  ปาสกาล  (Blaise  Pascal)


19 มิ.ย. 1623  -  19 ส.ค. 1662
ประดิษฐ์เครื่องคิดเลขฟันเฟือง สามเหลี่ยมของปาสกาล
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ศึกษาเส้นโค้ง
cycloid


ผลงานที่สำคัญ: เครื่องคิดเลขฟันเฟือง      ปี ค.ศ. 1623 : เบล์ส ปาสคาล (Blaise Pascal) เป็นนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ ชาวผรั่งเศส 

เขาได้ถูกขึ้นชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้คิดค้นและผู้ประดิษฐ์เครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลก 

ซึ่งก็คือเครื่องจักรกลที่สามารถบวกและลบได้ในรูปแบบของจำนวนเลขฐานสิบ โดยใช้ฟันเฟือง

เป็นตัวทดกันได้ 8 ตัว วางขนานเป็นแนวนอน โดยตำแหน่งของวงล้อนี้จะมองเห็นจากภายนอก 

ส่วนตัวเลขจะไปปรากฎที่ฝาครอบวงล้อ แต่ละวงจะมีฟันเฟืองอยู่ 10 อัน ซึ่งแต่ละอันจะแทนเลข 1 หลักนั่นเอง 

ดังนั้น เมื่อเฟืองหมุนครบ 10 ก็จะมาเริ่มต้นที่ 0 ใหม่ แล้วทำให้เฟืองที่อยู่ถัดไปหมุน 1 หลัก 

ซึ่งเป็นการทดเลขขึ้นไปนั่นเอง จากการทำงานของเครื่องบวกเลขนี้ เป็นหลักการเช่นเดียวกับการวัดระยะทาง 

ตามที่ปรากฏบนหน้าปัดรถยนต์ทั่วๆ ไป


Comments