ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ประจำปี 2560

            วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1/1 และ ม.2/1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.ต้น ที่ เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) จ.กาญจนบุรี
ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ประจำปี 2560


Comments