กิจกรรมทัศนศึกษา SMT Junior

         กิจกรรมทัศนศึกษา SMT Junior  ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.ต้น วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมทัศนศึกษา SMT Junior #1Comments