มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560

    วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 และนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

มหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

Comments