งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ประจำปี 2560

          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2561

ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ประจำปี 2560Comments