ภาพกิจกรรม


สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561


งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ปี 2560

ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ประจำปี 2560

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561


ค่ายคณิตศาสตร์ SMT Junior

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ปี 2560


งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560


การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561


กิจกรรมทัศนศึกษา อพวช. & Dreamworld

ติว O - Net ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2560

ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย ประจำปี 2560

กิจกรรมทัศนศึกษา คณิตศาสตร์&วิทยาศาสตร์

Comments