ตัวเลขหลงตัวเอง

Narcissistic Numbers ตัวเลขหลงตัวเอง 

คือ เมื่อนำตัวเลขในแต่ละตำแหน่งของจำนวนหนึ่งมายกกำลังด้วยจำนวนหลักของจำนวนนั้น และนำมาบวกกัน 
ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเดิม เช่น 

 => 153 เป็น Narcissistic Numbers เพราะเมื่อหาผลบวกของ 1^3 + 5^3 + 3^3 
(ยกกำลัง 3 เนื่องจาก 153 มีสามหลัก) 
ก็จะเท่ากับ 1 + 125 + 27 = 153 นั่นเอง

 => สำหรับเลข 4 หลัก เช่น 8208 จะได้ 
8^4 + 2^4 + 0^4 + 8^4 
จะเท่ากับ 4096 + 16 + 0 + 4096 = 8208 

ซึ่งในเลขฐาน 10 จะมี Narcissistic Numbers มากกว่า 88 จำนวน
โดยจำนวนที่มีหลักมากที่สุดมี 39 หลัก เช่น 115,132,219,018,763,992,565,095,597,973,971,522,401 เป็นต้น
Comments