ไอแซค นิวตัน (ISSAAC NEWTON)

ไอแซค นิวตัน  (ISSAAC NEWTON)


ค.ศ. 1642-1726

ค้นพบแรงดึงดูดของโลก

และเป็นผู้สร้างกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงผลงานที่สำคัญ: ค้นพบแรงดึงดูดของโลกและเป็นผู้สร้างกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง

                        เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ถือกำเนิดใน ปี ค.ศ.1642 

        นิวตันสนใจดาราศาสตร์ และประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflecting telescope) ขึ้น

        โดยใช้โลหะเงาเว้าในการรวมแสง แทนการใช้เลนส์ เช่นในกล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง (Refracting telescope)

         นิวตันติดใจในปริศนาที่ว่า แรงอะไรทำให้ผลแอปเปิลตกสู่พื้นดินและตรึงดวงจันทร์ไว้กับโลก 


Comments